“La nostra principal comesa és escoltar i atendre la voluntat específica del client per determinar i satisfer les seves necessitats i expectatives”.

 

Servei de prevenció aliè

  Servei de prevenció aliè

 • Elaboració dels Plans de Prevenció de l’empresa
 • Elaboració de les Avaluacions de Riscos Laborals de l’empresa
 • Realització de Mostrejos de contaminants físics, químics i biològics (soroll, tòxics ambientals, etc) i informes sobre resultats
 • Planificació de les Activitats Preventives a desenvolupar en l’empresa
 • Elaboració dels documents informatius específics per lloc de treball
 • Realització de sessions formatives als treballadors de l’empresa
 • Formació “in company” a mida de l’empresa
 • Establiments dels Plans i mesures d’emergència en els centres de treball
 • Simulacres d’emergència
 • Assistència tècnica en obres de construcció
 • Avaluació i adequació de maquinària i d’altres equips de treball
 • Servei de consultoria i assessoria en prevenció de riscos laborals
 • Assessorament en l’establiment de la Coordinació d’Activitats Empresarials entre empreses concurrents, segons art. 24 Llei de Prevenció Riscos Laborals
 • Elaboració d’Estudis i Plans de Seguretat i Salut en les obres de construcció
 • Assessorament i assumpció com a Recurs Preventiu
 • Gestió de la Vigilància de la Salut