“Realitzem formacions adaptades, a mida de l’empresa i dels seus treballadors.”

 

Formació conveni construcció, metall i específiques

  Formació conveni construcció, del metall i específiques

MARQUÉS PREVENCIO  és una Entitat homologada per la Fundació Laboral de la Construcció per a la impartició de les accions formatives en matèria de prevenció de riscos laborals contemplades en el vigent Conveni General del Sector de la Construcció, així com per la Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo, segons l’Acord Interconfederal del Metall.

Realitzem formacions específiques, adaptades i a mida de les empreses i treballadors, de conducció de carretons elevadors, plataformes elevadores mòbils per a personal, treballs en alçada, i d’altres equips de treball i riscos específics, així com per sectors.