En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de carácter personal, MARQUÉS PREVENCIÓ, S.L.informa que les dades personals facilitades per l’usuari en aquesta web seran tractades de forma confidencial i s’incorporaran en un fitxer de la seva titularitat, que contindrà les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de

Protecció de DadesinfoInfoEn compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de carácter personal, <strong>MARQUÉS PREVENCIÓ, S.L.</strong>informa que les dades personals facilitades per l’usuari en aquesta web seran tractades de forma confidencial i s’incorporaran en un fitxer de la seva titularitat, que contindrà les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent